Kurs oversikt

Kurs oversikt


Kurs navn

Start dato

Klokkeslett

Pris

Trafikalt grunnkurs

17.02.2020

11.00

3150

1. hjelp og tiltak ved ulykke

20.02.2020

11.00

600

Trafikalt grunnkurs

1. hjelp og tiltak ved ulykke

Mørkekjøringsdemonstrasjon

Mopedopplæring AM146

24.02.2020

17.00

9900

Mc kurs

04.02.2020

16.00

1500


Lastesikringskurs

Vi har parkeringsplasser til leie i oppvarmet garasje ring

69 31 64 04