Kurs oversikt

Kurs oversikt


Kurs navn

Start dato

Klokkeslett

Pris

Trafikalt grunnkurs
1. hjelp og tiltak ved ulykke
Trafikalt grunnkurs

1. hjelp og tiltak ved ulykke

Mørkekjøringsdemonstrasjon

Mopedopplæring AM146

11.10.2019

16.00

9900,-

Mc kurs

Lastesikringskurs

Vi har parkeringsplasser til leie i oppvarmet garasje ring

69 31 64 04