Kurs oversikt

Kurs oversikt


Kurs navn

Start dato

Klokkeslett

Pris

Trafikalt grunnkurs
1. hjelp og tiltak ved ulykke
Trafikalt grunnkurs
1. hjelp og tiltak ved ulykke
Mørkekjøringsdemonstrasjon
Mopedopplæring AM146

20.03.2018

18.00

9900

Mc kurs
Lastesikringskurs
Vi har parkeringsplasser til leie i oppvarmet garasje ring

69 31 64 04