Kurs oversikt

Kurs oversikt


Kurs navn

Start dato

Klokkeslett

Pris

Trafikalt grunnkurs
1. hjelp og tiltak ved ulykke

16.05.2019

17.00

600,-

Trafikalt grunnkurs

24.06.2019

11.00

1600,-

1. hjelp og tiltak ved ulykke

27.06.2019

11.00

600,-

Mørkekjøringsdemonstrasjon
Mopedopplæring AM146

29.05.2019

18.00

9900,-

Mc kurs

04.06.2019

17.00

1400,-

Lastesikringskurs
Vi har parkeringsplasser til leie i oppvarmet garasje ring

69 31 64 04