Kurs oversikt

Kurs oversikt


Kurs navn

Start dato

Klokkeslett

Pris

Trafikalt grunnkurs

23.12.2019

11.00

3000

1. hjelp og tiltak ved ulykke

02.01.2020

11.00

600

Trafikalt grunnkurs


1. hjelp og tiltak ved ulykke


Mørkekjøringsdemonstrasjon

Mopedopplæring AM146
Mc kurs

Lastesikringskurs

Vi har parkeringsplasser til leie i oppvarmet garasje ring

69 31 64 04